ŠKOLA GLASA

Otključajte svoj glas i poboljšajte kvalitet svojih izlaganja, javnih nastupa i prezentacionih veština. Uklonite iz svog govora poštapalice i šumove, ispravite svoju dikciju i naučite da koristite pauze radi održavanja pažnje slušalaca.

Kako biste bili u toku sa svim obaveštenjima i kursevima koji će se organizovati na ovu temu, prijavite se na našu imejl adresu office@blablamedia.rs ili putem stranice za kontakt.